Események

Mária Magdolna napja, a bűnbánó Mária Magdolna ünnepe

Fodrászok, fésüsök, kozmetikusok, bűnbánó nők patrónája.                        Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
  Ha Mária Magdolnakor a hangya nagy halmot hord, a tüzelőről jól gondoskodj!
Mária Magdolna napja ha tiszta: jó, ha esős: ártalmas mivel a canicula ekkoron áll bé.
  Ha esik az eső, úgy vélik, Magdolna siratja a bűneit.

János evangéliuma szerint vezeklő bűnösként Jézus lábát kenőccsel kenegette, hosszú 
dús hajával törölgette. Mária Magdolna  napjához  fűződő hiedelem; az  ország több vidékén úgy vélték, hogy ezen a napon a kislányok hajából le kell vágni, hogy aztán hosszúra nőjjön. 
„A Baranya megyei Rózsafán azt tartják, hogy napján nem jó meszelni, mert Mária Magdolna képmása megjelenik a falon.” (Molnár V. József)

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: