Nagynyárád

A csaknem 800 főt számláló település első lakóira utaló leletek a római korból valók. A honfoglalást követően magyarok telepedtek itt le. Nagynyárád első királyunk idejében királyi birtok volt. I. László 1093-ban a bátai bencés apátságnak adományozta a községet, de később ismét visszaszállt a királyi házra. II. Endre király 1235-ben Bertalan pécsi püspöknek adományozta. A neve 1241-ben: Narad. Az 1332-1335 közötti pápai tizedlajstomban önálló plébániaként szerepel, tehát már akkor is jelentősebb hely volt.

A török uralom ideje alatt lakott település volt, de a felszabadító háborúk idején elnéptelenedett. Az 1710-es években szerbek érkeztek ide. A XVIII. században Fulda környékéről németek telepedtek itt le. Mai templomát Mária Terézia építtette Boldogságos Szűz Mária Szent Neve tiszteletére, s 1762-ben szentelték fel.

A községben nagy gonddal és szeretettel ápolják a német hagyományokat: táncegyüttes és énekkar működik. Idegenforgalmi szempontból is jelentős a még ma is működő kékfestő műhely, ahol minden munkafázis megtekinthető, és az elkészült termékek megvásárolhatók.

Forrás: www.nagynyarad.hu

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: