Események

2024. 11. 30. 0:00 - 0:00
András, Szent András emléknapja

Péter apostol fivére, Krisztus első követője.                                               Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
András nem olyan ember, mint más; hideg e napon minden szélfúvás.
Aki böjtöl András napján, 
vőlegényt lát éjszakáján.
„Baján az olyan lány, aki meg akarja látni, hogy ki lesz a jövendőbelije, András napján böjtöljön és este tegyen a feje alá férfiruhát, akkor álmában meglátja őt.  Vagy pedig ugyanezen a napon egész napi böjtölés után sózzon meg este egy darab kenyeret, lefekvés előtt imádkozzék három Miatyánkot és három Üdvözlégyet. Utána harapjon a kenyérből, a megmaradt darabot pedig tegye egy kis tükörrel együtt a vánkosa alá. Ha éjfélkor belenéz a tükörbe, meglátja benne vőlegényét.”  (Bálint Sándor)
A hosszú éjszakák voltak a legalkalmasabbak a varázslatra, ezért  András napja országszerte a szerelmi varázslat ideje volt. Nevének jelentése „Férfi”, ezért az eladó lányok házasságszerző szentként tisztelték; napja előestéjén gyümölcsfa-ágakat tettek vízbe, kizöldülésüket várták a farsangi férjhezmenetel reményében.
„András zárja a hegedűt”; a „muzsikálásnak megálljt int!”, mert az András naphoz legközelebb eső vasárnapon (november 27. - december 3. között) kezdődik a karácsonyt megelőző 4 hetes  csendes várakozás, a messiásvárás, a reménykedés, az „Úrjövet” időszaka, az advent. 

Szokások, hagyományok, köszöntők:
András napja a hideg időszak beálltával régen  a disznóvágás, a disznótorok  kezdetét is jelentette.
Hozzá kapcsolódó hagyomány Bodán a Nyársdugás.

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: