Események

Benedek, Szent Benedek (480 – 547), a Bencés rend megalapítójának ünnepe

Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
Szent Benedeket a barlangászok, építészek, földművesek, rézmetszők védőszentjeként, iskolák patrónusaként tisztelték. Ő fogalmazta meg a benedeki regulát. A nevéhez fűződő szerzetesrend jelmondata: „Ora et labora!” – „Imádkozzál és dolgozzál!” „Szellemét és tanácsait széles körben keresték és átvették”. Magyar Katolikus Lexikon
Pestisjárványok idején a hívek „Szent Benedek keresztjét” viselték. A betegek patrónusának tartották, nevéhez, napjához szentelvények (benedekhagyma, zsír, fokhagyma, vetemények), kapcsolódtak. 
Szent Benedeket 1963-ban Európa patrónusává nyilvánította VI.Pál pápa.

A tavaszi napéjegyenlőség napjához sokféle megfigyelés, hiedelem kapcsolódott:
Ha dörög Benedek, akkor negyven napi szárazságra számíthatsz.
Benedek, zsákszámra hoz meleget.  A göcsejiek szerint Benedek ereszti ki a zsákjából a szárnyas bogarakat.
   Ha kisüt a nap, hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt ki,
 nedves őszre lehet számítani.
Benedek, jönnek a jó melegek. Benedek-nap táján, a tavaszi napéjegyenlőség idején, már melegebb napokra lehet számítani.

A védekezés, bajelhárítás, archaikus imamotívumát -  „Szent Benedek háza…” – Erdélyi Zsuzsanna őrizte meg  zalai, somogyi gyűjtése során az 1970-es években. 

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: