Események

2024. 03. 17. 0:00 - 0:00
Longinusz (római százados) napja

Gertrúd napja – „guzsajütő” nap, a szövés, fonás befejezésének napja. Népi megfi.gyelések, hiedelmek, legendák: 
A legenda szerint  Longinusz a megfeszített Krisztus oldalába döfte lándzsáját, a kifröccsenő vér beteg szemét meggyógyította, ezért  kereszténnyé lett, és még Pilátus idejében vértanúhalált szenvedett. Későbbi legendák szerint Krisztus kehelyben felfogott vérét Mantovába vitte. (A keresztény művészet lexikona). A középkorban a szembetegek kérték segítségét. A szívbetegek pártfogójának tartották, javasasszonyok idézték meg erejét;
„Longénusz dárdája szüntesse mög a fájdalmakat.” Egy pécsváradi német könyörgés szerint is minden fájdalom ellen foganatos volt közbenjárása. 
Molnár V. József: Kalendárium, 2009
Gertrúdot koratavaszra eső névnapja miatt jó időjárásért, a kerti munkák és a zsendülő vetés istápolásáért tisztelték, járványok, betegségek, egérpusztítás ellen könyörögtek hozzá.
Halottak, utasok védőszentjének tartották.

A Rajna-vidék legtiszteltebb női szentjének kultuszát  a 18. században bevándorolt németség hozta magával.
 „A hagyomány szerint Gertrúd napja körül kell a kerti munkákhoz hozzáfogni, 
napja körül legjobb káposztát palántálni. Ez az asszonyi regula Máriakéménden is. A 20. sz. elején is fogadalmi napja volt Bodolya baranyai német községnek…és plébániai körzetének, így Magyarhertelend, Barátúr faluknak is.”  Magyar Katolikus Lexikon

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: