Események

2024. 01. 20. 0:00 - 0:00
Szent Fábián pápa vértanú napja
Szent Sebestyén vértanú, Boldog Özséb pálos rendalapító napja.                              Fábián napja:
Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
Fábián és Sebestyén napján
  A nedv ébred a fák alján.
  Halad, halad napról-napra,
  Díszét a fa tőle kapja.
  Ha sok a köd januárban,
  Tavasszal fürdünk a sárban.
  S ha szúnyogok is táncolnak, 
  Abrak után nézz már holnap!
Szent Fábián (lat. Fabianus) pápa  vértanúságának napja január 20. Születését 200-ra, megölését a 250-es évekre teszik.  A katakombák körüli szolgálataira korán felfigyeltek, a vértanúk közül nem egyet ő temettetett el. Pápasága idején, a római egyház megszervezésekor külön figyelmet szentelt a katakombáknak, a vértanúk sírjait rendbe hozattatta. 
„Az őskeresztény halottkultuszt ápoló „babos” nevű szent ünnepe pontosan illeszkedik  a téli ünnepkörbe.” Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(Faba: a  régi latinok babjának a neve; a hüvelyesek száraz szemterméséhez korábban számos rituálé, hiedelem (bőségvarázslás, rontás elkerülése) kapcsolódott a téli időszakban a belőlük készített  jellegzetes téli eledelek fogyasztása mellett.
Szent Fábián napját 1969-ig Szent Sebestyén vértanú napjával együtt tartották. 
Szent Sebestyén napja: Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:  Legendája szerint Diocletianus császárnak (284-305) – aki a legutolsó nagy keresztényüldözéseket elrendelte – a kegyence volt. Az elfogott keresztényeknek azonban gondját viselte, ezért a császár egy fához köttette, nyilakkal lövette – de életben maradt. Felgyógyulása után korholta a császárt a keresztények üldözéséért, amiért halálra korbácsolták. 
Milánóban már a 380-as évek táján nagy tisztelet övezte. A 14. századi nagy pestisjárványok óta (ezeket a járványokat az Isten pestisnyilakkal küldött büntetésének hitték) a népszerű segítőszenthez fohászkodtak oltalmát kérve. A pestis-emlékművek, oszlopok állítása a szent alakjával az 1576. évi milánói pestisjárványhoz fűződik. 
Lövésztársulatok, kézműves céhek védőszentjükként tisztelték.
A gazdák az állatokat pusztító vész idején is hozzá könyörögtek, pártfogásáért esedeztek.

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: