Pályázatok

  • Projekt címe: „Vidéki örökség útjai”
  • Projekt azonosító száma: DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007
  • Kedvezményezett neve: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú szövetség 7625 Pécs, Vince u. 9/2.
  • A projekt tervezett összköltsége: 39.977.250,- Ft
  • Szerződött támogatás összege: 33.977.250,- Ft
  • A támogatás mértéke: 84,991464%

A projekt rövid bemutatása:

A projekt célkitűzéseit öt részprojekt megvalósításával kívánja elérni:

1.Az épített örökséget bemutató, értékre emelő programok, valamint a hasznosítást támogató szakértői tanácsadói szolgáltatások.

1.1.A részprojekt keretében a vidéki épített örökség hagyományos, ám ma is hasznosítható technológiáit és anyagait bemutató programot működtetünk. Ez együtt jár egy régiós példatár összeállításával, a meglévő, példaként kiválasztott épületek bemutatásával, a tradicionális építészet napjainkban is alkalmazható, az egészséges élettér kialakítását segítő megoldásainak ismertté tételével.

1.2.Tanácsadó szolgáltatást hozunk létre a régi épületek, használaton kívüli melléképületek hasznosítására, ezek új - főként turisztikai funkciókkal - való ellátására. Ennek keretében felmérést készítünk a régió hagyományos gazdasági melléképületeiről (pajták, ólak, istállók, pincék, présházak) és pályázati tanácsadást adunk a funkcióváltó, döntően turisztikai célú hasznosítást tervező vállalkozóknak.

2.A vidéki tárgyi és szellemi örökség bemutatására alkalmas tematikus utak, tematikus kínálatok fejlesztése, a meglévők megjelenítése, piacra vitele és értékesítésük segítése.

2.1.A régióban már meglévő tematikus utak digitalizálása és virtuális megjelenítésének megvalósítása, mint: Üvegesek útja; Mecseki zöldút, Zselici túrák. A kiépített örökségi tematikus utak így mobil eszközökkel az interneten is elérhetők, az utakra érkezők információgyűjtése és programtervezése támogatott.

2.2.Tematikus utak tervezése és virtuális megjelenítése, e-marketinggel való támogatása. A régióban sorra kerülne „Faluséta” jellegű, települési értékeket (tárgyi és szellemi hagyományokat) bemutató tematikus út megtervezésére és digitalizálására. Szintén tervezés és digitalizálás készül el a „Mecseki mézkörúton”, ahol a helyi termék bemutatás és népszerűsítés, tehát termék promóció a fő fejlesztési irány. Örökségi tematikus útként kerül kidolgozásra az „Ormánsági körtúra”, helyi értékeket és kézművességet bemutató útvonala. A tevékenységi itt is a virtuális megjelenítést szolgálja.

2.3.Az egész régiót átfogó projektelem a gasztrofesztivál ajánló print formában és internetes megjelenéssel.

3.A vidéki szellemi kulturális örökség jelentős részét alkotó gasztronómiai örökség értékfeltáró és bemutató programjai, turisztikai szolgáltatásai.

3.1.A részprojekt „Nagymamáink konyhája” címmel indul. A régió hat gasztronómiai hagyományait őrző tájegységében és annak turisztikailag is frekventált egy-egy településén valósul meg. A fejlesztés lépései: a helyi közösségből egy hagyományápoló, értékfeltáró csoport kialakítása; gasztronómiai praktikum, gyakorlat létrehozása; a múlt konyhájának az autentikus bemutatása; mindezek turisztikai programmá szervezése. A tervek szerint a Keleti-Mecsek térségéből Mecseknádasd, a Nyugati-Mecsekben Cserkút, a dunamenti sváb hagyományokat Nagynyárád, a Sárközt Báta, a Zselicet Bánya, Belső-Somogyot pedig Nagyszakácsi fejlesztő csapatai szerveznék össze.

4.A vidéki életmód jellemzőinek, hagyományainak életszerű bemutatását segítő programok létrehozása, „falusi életmód iskolák” és iskolai programok létrehozása és menedzselése. A részprojekt az „erdei iskolák” mintájára a falusi hagyományok, a vidéki életmód bemutatását végezné el alapvetően városi általános, kisebb részben középiskolások számára. Mellettük még az érdeklődő második és harmadik korcsoport elérhető részeit is bevonnánk vendégként.

4.1.A projekt elemei között a paraszti életmód és gazdálkodás, a gasztronómiai hagyományok kapnak szerepet. Ez kirándulási helyszínként funkcionáló települések erre alkalmas fogadóhelyein valósul meg.

4.2.A vidéki életmód és agrártermelés hagyományait kézzelfoghatóvá tévő programokat hozzáférhetővé tennénk a régió városi oktatási intézményei számára is. Iskolai tematikus napok programjainak megtervezésével és lebonyolításával. Itt étel bemutatók, kézművesség, falusi életmód és ünnepek hagyományai kerülnek bemutatásra és kipróbálásra. A projekt elemnek jelentős szemlélet formáló és közvetve a vidéki turizmus kínálatoknak piacteremtő szerepet szánunk.

4.3.A projekt elem virtuális megjelentését és helyszíni, bármikor felidézhető demonstrációját szolgálják azok a poszterek, plakátok, amelyek az egyes hagyományos tevékenységek bemutatását szolgálják. A „Hogyan készült?” mottóval megtervezett és előállított plakátok a helyi termékek előállítási fázisait prezentálják szöveges és grafikus bemutatás kombinációjával. A hústól a kolbászig, a gyümölcstől a pálinkáig, vagy lekvárig tartó technológiai bemutató posztereknek jelentős marketing hatást is tulajdonítunk.

4.4.A projekt külső prezentálásában fontos szerepe lesz azoknak a rövid, de professzionális video demonstrációknak, amelyek a termékelőállítás fázisainak a bemutatását végzik. Ezek a 3-5 percek rövidfilmek a „falusi életmód iskola ” valamennyi helyszínén használandók, de hatékony netes marketing eszközként is alkalmazhatók. 

5.A helyi termékek, táji termékek népszerűsítését szolgáló rendezvények és média kampányok menedzselése.

5.1.Ennek keretében szervezzük meg széles média nyilvánosság és internetes megjelenítés megszervezésével a helyi termékek népszerűsítését szolgáló kampányokat.

5.2.Érzékszervi minősítés havonta a régió helyi termelőinek szezonális termékei számára. Minden hónapban egy-egy kiválasztott helyi termékcsoport számára egy gasztronómiai szakemberekből és gasztro-bloggerekből álló bizottság széles körben meghirdetett minősítést tart. A termékcsoportok kötődnek a szezonalitáshoz. Az eredmények és maga a minősítés menete is széles nyilvánosságot kap. A minősítés eredményei megjelennek a médiában, a klaszter által működtetett gasztro oldalakon széles körű bemutatást kapnak. A magas pontszámot kapott termékek a régió ajánlott, minősített helyi termékeivé válnak. A klaszter honlapjaihoz kapcsolódó közösségi oldalakon és gasztroblogban minden termék bemutatást kap. A havi rendszerességű értékelés egyben termékminősítés is, amihez kapcsolódhatnak a régió helyi termék márkásításai. A minősítendő termékek a házi jellegű tejtermékektől a gyümölcs és zöldség feldolgozott termékeiig terjednek. Mindegyik feldolgozott termék, közvetlen fogyasztásra is kerülhet (pl. gyümölcslekvár, szörp, méz, sajt stb.), de gasztronómiai alapanyagként is megjelenhet.

5.3.Az érzékszervi minősítések termékcsoportonkénti értékelési rendszere, osztályozása a projekt keretében kidolgozásra kerül. 

A projekt várható befejezése: 2015.02.19.

A pályázaton belül valósult meg az Örökségkalendárium létrehozása illetve a weboldal fejlesztése új tartalmakkal (tematikus utak adatbázis). A pályázat során elkészült a mobil layout, így weboldal mobiltelefonon keresztül is elérhető. A szálláskereső, a tematikus utak adatbázis illetve az Örökségkalendárium okostelefonokon is használható lesz egy ingyen letölthető androidos alkalmazással.

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: