Események

Karácsony napja – a téli napforduló ősi ünnepe
Urunk, Jézus Krisztus születésének emléknapja.
Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
Jézus születésének történetét és körülményeit Lukács, a napkeleti bölcsek látogatását Máté evangéliuma mondja el. A szállást kereső Szent család történetét, a születés helyszínét idézte fel az a régi szokás, amely szobát karácsony éjszakájára betlehemi istállóvá alakította a szobába hordott szalmával és szerszámokkal. A család az ünnep alatt a padlóra terített szalmán aludt. A szalmát karácsony másnapján összeszedték, szalmazsákokba, ágyzsákokba töltötték. Helyenként a kisajtót is nyitva hagyták éjszakára, hogy a kis Jézus és angyalai be tudjanak jönni. 
Szokások, hagyományok, köszöntők:
A karácsonyi betlehemi jászol állításának hagyománya Assisi Szent Ferenc nevéhez fűződik. A szent események, legendák megjelenítése, a misztériumjátékok korában a vallásos életben és a hitoktatásban jelentős szerepet töltöttek be.
A szalma, a fenyő, a fagyöngy, a fokhagyma, méz, alma mágikus szerepe, a gyertyagyújtás, az asztalterítés és a jellegzetes karácsonyi ételek hagyománya évszázadok során alakult ki, és ma is szokásaink részét képezik.
 Az első karácsonyfa állítása 1825-ben Brunswick Teréz grófnő nevéhez kötődik. 
Karácsonynak éjszakáján, 
  Jézus születése napján
  Örüljetek, örvendjetek,
  A kis Jézus megszületett!
  
  A kis Jézus aranyalma,
  Boldogságos szűz az anyja.
  Lábaival ringatgatja,
  Két kezével ápolgatja.

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: