Események

Kisasszony (Kisboldogasszony), Szűz Mária születésének napja
Fecskehajtó Kisasszony napja – a fecskék útra indulásának ideje.
Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
   Ha Kisasszonykor esik, nem lesz jó idő a vetésre - sok eső várható.
   Kisasszony napján rózsát dob a nap Szűz Mária tiszteletére.
Kisasszony éjszakájának átvirrasztása után, a napjának hajnalán több településen a hívő asszonyok a napkeltét énekekkel, imákkal várták, Napfölkeltét néztek. Hitük szerint, akinek érdeme van rá, a felkelő Napban rózsaesőben vagy bölcsőben megláthatja Máriát. 
 Ezen a napon kezdték a búza vetését, és  már a dió verésére  is alkalmas nap volt.
 Mesék, mondák, imák, dalok, versek, irodalmi alkotások, tanulmányok részletei:
„Előtte való éjjel Göcsejben az elvetendő búzát ponyvában a szabad ég alá helyezték, hogy a harmat, vagyis az Úristen szentelése fogja meg.” (Bálint Sándor)

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: