Események

2024. 05. 04. 0:00 - 0:00
Szent Flórián napja
A tűzoltók, tűzzel dolgozók – pékek, kovácsok, fazekasok, sörfőzők -   kéményseprők védőszentje.
Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
Legendája szerint imájával már gyermekkorában megmentet a lángokból egy égő házat. Tűz és árvíz ellen hívták segítségül; képéhez, szobrához vészelhárító hiedelmek fűződtek.
Mesék, mondák, imák, dalok, versek, irodalmi alkotások, tanulmányok részletei:
Bálint Sándor  gyűjtése alapján;  A Szent …kultusza inkább a dunántúli, főképpen pedig a göcseji nép körében lett általánossá, ahol a primitív tűzkultusz csökevényei is Szent Flórián köré rögződtek. Sok faluban e napon nem raknak tüzet. A kovácsok nem dolgoznak, kenyeret nem sütnek.  Máshol ősi módon szokták a tüzet e napon éleszteni. Reggel napkelte előtt valamely élő fa vastagabb, szárazabb ágán át kötelet dobtak és azt két ember addig húzogatta, amíg tüzet nem vetett. Az egész falu erről gyújtott aztán tüzet. Egy másik faluban a férfi öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet mond el Szent Flórián tiszteletére. Vízzel keresztet önt a tűzhelyre és csak azután gyújt alá. Sok helyen e napon csak férfi rakhat tüzet, különben a tűz, amely Flórián napján mérges, kifutna a házból és veszedelmet okozna. Ismét máshol, amikor kenyérsütés idején nagy láng gomolyog, az asszony letérdel eléje és Szent Flórián tiszteletére egy Miatyánkot  és egy Üdvözlégyet mond. Némely helyen azt tartják, hogy amelyik házra Szent Flórián képét odafestik, nem éghet le. 

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: